Tarkvarapakett Rapid personal

Tarkvarapaketi RAPID moodul PERSONAL on välja töötatud personaliarvestuse korrastamiseks ja lihtsustamiseks ettevõttes.
RAPID  PERSONAL abil saab ettevõtte personaliarvestusega hakkama ka ilma vastava erihariduseta töötaja – kas raamatupidaja, sekretär või ettevõtte juht ise. Töötajate personaliandmed on korrastatud ja süstematiseeritud vastavalt Eestis kehtivatele seadustele.

PERSONAL on tarkvara RAPID PALK lisamoodul, aga seda võib kasutada ka iseseisva programmina. Tarkvarapaketi RAPID moodulid PERSONAL, PALK ja FINANTS on täielikult integreeritud ning töötavad ühel SQL-andmebaasil.
RAPID PERSONAL võimalused:

 • Personaliandmete säilitamine – kõik vajalik on koos ühes kohas ja lihtsalt leitav:
  • töötaja isikuandmed,
  • pilt,
  • töölepingu info,
  • kokkulepitud töötasu ja selle muutumine ajas,
  • isikutunnistus,
  • haridus ja täiendkoolitus,
  • tunnustused ja karistused,
  • perekonnaliikmete andmed,
  • mitmesugused muud vabalt kirjeldatavad olulised sündmused;
 • Võimalus salvestada isikukaardile elektroonilisi dokumente või paberdokumendi elektroonset koopiat; kaob vajadus säilitada personalidokumente paberil ja hiljem neid otsida arhiiviriiulist kümnetest kaustadest; salvestage isikukaardile töötaja CV, ID-kaardi, töölepingu, diplomi, lapse sünnitunnistuse ja muu vajaliku dokumendi koopia;
 • Töötamise registri aruanded ja personali liikumise info edastamine failiga e-maksuameti keskkonnas;
 • Koosseis, erialad, haridustasemed, kutsed, ametite nõuded erialale;
 • Mitmesugused päringud andmetest;
 • Töölepingu lõpetamise võimalike paragrahvide ja protseduuride loetelu;
 • Tööajaarvestuse tabelid:
  • isiku nimedega täidetud kalendrikuu tühja tabeli väljatrükk koos plaaniliste puhkustega;
  • tööaja arvestuse täidetud tabel kalendrikuu kohta;
  • täidetud tööaja tabel aasta kohta ühele isikule;
 • Aruanded: Sünnipäevad, Tööstaaz, Pereliikmed, Kooseisude täituvus, Koolitused, Erialad;
 • Volikirjad: koostamine ja trükk, register;
 • Tervishoiutöötajate personaliarvestus.

Moodul RAPID PERSONAL on soodsa maksumusega personaliarvestuse tarkvara, mis on toodetud Eestis vastavalt Eesti seadustele.
Kõik paketti RAPID kuuluvad moodulid on pidevalt arenevad ja üles ehitatud avatud süsteemina.