PALK 2021 veebruar – aprill

Peamoodul PALK täiendused

 • Riigikogu võttis 14.04.21 vastu riigieelarve lisaeelarve seaduse, millega muuhulgas pikendati haigushüvitise maksmise erikorda aasta lõpuni.
  Väljavõte lisaeelarve seletuskirjast: „Eesti Haigekassale haiguslehtede hüvitamine alates 6. päevast (mai kuni detsember) 12 mln eurot. Valitsuse otsusega pikendatakse 01.01.21-30.04.2021 kehtivat haiguspäevade hüvitamise korda kuni 2021. aasta lõpuni. Selle järgi rakendub kõikide haiguslehtede puhul töötajale üks omavastutuse päev, kaks kuni viis haiguspäeva hüvitab tööandja ning alates kuuendast haiguspäevast maksab haigushüvitist haigekassa. Lisakulu  täiendava kolme haiguspäeva hüvitamisest perioodil mai kuni detsember on 12 miljonit eurot.“

  • Arvestuste liigid > Arvestusliikide tabelis uus nimetus “Haigushüvitis /erikord/ 70% haiguslehe alusel” (varem oli “Haigushüvitis 01.01-30.04.21 70% haiguslehe alusel”).
 • Võimalus automaatselt arvestada töötajale lisatasuks määratud protsent müüdud teenuste summalt.
  • Töökäsud > “Püsitasud,puhkused,tükitöö import” > Töötasu müügiarvetelt – programm koostab töökäsu, mille ridadele lisatakse töötaja (kes on müügiarve real sisestatud teenuse osutajaks tulbas Isik ), isiku teenuste müügisumma arvestuskuul ja isiku lisatasu protsent püsitasudest ning arvutatakse lisatasu summa.
  • Eelnevalt vaja seadistada:
   1. moodul PALK > Arvestuste liigid > lisa uus arvestusliik “Lisatasu müügisummalt” (või muu sobiv nimetus), kus
    Hinna asukoht = “Müügiarvetelt kuu summa”
    Algoritm = “Müügiarvetelt kuu summa (maht = protsent püsitasudest)”
    ja ülejäänud vajalikud parameetrid.
   2. moodul FINANTS > Kliendid > kõik teenust osutavad töötajad peaksid olema siia lisatud ja märgitud linnukesega “Dokumendile valitav”;
   3. moodul PALK > Isikute andmed > ava isiku kaart ekraanile > tööleht “Pank,Auto” > “Viide kliendile” – vali siia vajalik > Salvesta.
   4. moodul FINANTS > Artiklid > ava müüdava teenuse artikli kaart ekraanile > tööleht “Lisaandmed” > Töötasu arvestusliik – vali siia “Lisatasu müügisummalt” > Salvesta.
   5. moodul PALK > Isikute andmed > ava isiku kaart ekraanile > tööleht Leping (või Töölepped) > alamtabel Püsitasud > Lisa siia alates kuupäev, arvestusliik “Lisatasu müügisummalt” ja protsendi määr > Salvesta.
 • Palgaaruanded >
  • Püsiandmete aruanded > uus aruanne „Töötajate arv“. Vajalik info ettevõtte aastaaruande juurde.
   Varem oli see aruanne ainult moodulis FINANTS.
  • Statistika aruanded > Palk ja tööjõud > aruande vorm “Kokku”: kui ettevõttes on seadistatud erinevatele osakondadele erinev tegevusala, siis lisatakse aruande lõppu ka kõik tegevusalad kokku summad.
  • Palgasedelid > Saatmine e-kirjaga > “Ühekaupa”: täiendatud meilitarkvaraga Thunderbird saatmise võimalust.
 • Isikute andmed >
  • päises nupp “Tühista filter”;
  • PK kontroll > TV töötuskindlustuse lõpptähtaja seadistamine vanaduspensioniea saabumisel. Nüüd kontrollitakse üle ka lõpetatud töölepingud.
 • Arvestuskaardid >
  • päises nupp “Tühista filter”;
  • topeltklikiga ühe isiku kaart ekraanile > alamtabel Arvestused: lisatud veerg “TSD liigi nimetus”.
 • Koosseis >
  • lisatud uued veerud: Kuupalk, Tunnitasu, Lisatasu ja “Kulu ühes kuus”.
   Kulu ühes kuus = (kuupalk + lisatasu) x kohtade arv või
   Kulu ühes kuus = tunnitasu x 168 x kohtade arv.
  • tabeli all kokku summad “Aasta kokku” ja “Koos maksudega aasta kokku”.