Olulisemad täiendused 05.11 – 05.12

Olulisemad täiendused moodulis RAPID FINANTS eelneval 12 kuul

  • Uued äriregistri aruanded – Bilanss, Kasumiaruanne, Rahavood, Omakapitali muutus ja Tööjõukulud.
    Lisaks võimalus laadida ühe nupuvajutusega aruanded e-äriregistrisse xbrl-formaadis. (Laadimist saab teostada lisamoodulis „Aastaaruande xbrl-faili saatmine e-äriregistrile ja aruannete generaator“.)
     
  • Võimalus lisada RAPIDisse elektroonne dokument (fail) ostuarvele, müügiarvele ja päevaraamatu dokumendile.
     
  • Ostuarve sisestamisel on võimalik koostada ostu tasumiseks raha dokument kassasse või panka (nii, et ei pea sulgema ostuarve vormi).
     
  • Uued aruanded:
    • Tulud-kulud (Finantsaruanded),
      tulud ja kulud kontodel kuude lõikes.
    • Hankevajadus (Müügiaruanded),
      vajalik aruanne kaupluse juhatajale või ostujuhile, kes tegeleb kaupade sisseostuga – millised kaubad on ära müüdud või milliste kaupade jäägid on alla prognoositavate müügikoguste; võimalus otse aruandevormil koostada ostutellimus.
    • Nõuded ja kohustused (Finantsaruanded),
      vajalik aruanne kui üks klient on nii ostja kui ka hankija: aruandes ülevaade majandustehingutest kliendiga kuupäevalises järjestuses.
    • Müügi statistika (Kliendiandmik),
      ostjate ja müügiarvete arv, müügisummad, keskmine maksetähtaeg ning tähtaja ületamine kuude lõikes koos ühes vaates.
    • Tehingud (Raha),
      raha ühe seeria kõik dokumendid kuupäevalises järjestuses koos saldodega.
    • Ostud hankijate lõikes (Müügiaruanded)
    • Müügid artiklite lõikes (Müügiaruanded),
      aruanne annab ülevaate milliseid artikleid rohkem müüakse, milliste artiklite müük on kõige kasumlikum ja kes neid artikleid ostavad.
    • Objekti tulud-kulud (Finantsaruanded)
    • Projekti tulud-kulud (Finantsaruanded)
    • Projektijuhi tulud-kulud (Finantsaruanded)
    • Müügikoguste võrdlus (Müügiaruanded)
  • Valuutakursi automaatne päring Euroopa Keskpanga veebist ostu- ja müügiarvel ning raha dokumentidel.
  • Palgakalkulaator:
    • lisatud printeri nupp tulemuste väljatrükkimiseks. (Palgakalkulaator on abivahend palgakulu planeerimiseks, täpne palgaarvestuse töövahend on RAPID PALK.)
    • lisatud 2012. aasta maksumäärade vaatamiseks link e-maksuametisse.
      Kui palgakalkulaatorit kasutab isik, kes igapäevaselt ei puutu kokku töötasu arvestamisega, siis leiab ta siin kiiresti info kehtivatest maksumääradest.
  • Kliendikaardil saab kontrollida väliskliendi käibemaksukohuslase numbrit internetist.
  • Artiklid: ekraanivormi muudetud selgemaks ja lihtsamaks; nüüd eraldi töölehed laoarvestusega (‘Kaup’) ja laoarvestuseta artiklitele (‘Tulu/kulu’).
  • Lisatud Skype-helistamise nupp kliendikaardile ja dokumentidele.
  • Ostuarved – nummerda uuesti (RAPID ADMIN – Seaded – Ostuarved)
    Võimalus kõik ostuarved RAPIDis uuesti nummerdada kasvavalt kuupäevade järjestusse. Vajalik omadus väiksemas ettevõttes, kus dokumentide registreerimine RAPIDisse ei toimu regulaarselt.
  • Uus lisamoodul RAPID ÜÜR

Loe ka “Olulisemad täiendused moodulisse RAPID PALK”


Loe järgmist RAPID uudiskirja

Loe eelmist RAPID uudiskirja