Andmevahetus pankade internetikeskkondadega

Panga väljavõtte sissetoomine panga internetikeskkonnast RAPIDisse

RAPID kasutab andmevahetuses internetipankadega ISO-formaate (alates detsember 2013).

Moodulis RAPID FINANTS klikake nuppu Raha, edasi nupp Sissetoomine/ Import. Käivitub dokumentide sissetoomise protseduur, mis salvestab raha laekumised raha sissetuleku dokumentideks ja panga teenustasud raha väljaminekuteks ning seob raha laekumised automaatselt kliendile esitatud müügiarvega. Dokumendile koostatakse lausend ja see kinnitatakse.

sissetoomine

Panga väljavõtte import xml-failist toimib järgmiste internetiteenustega:

 • Swedbank    – ärikliendi internetipank;
  Faili koostamine: KONTO > Väljavõtted ja raportid > Konto väljavõte > valige vajalik kuupäevade vahemik > Saada päring > Salvesta faili >
  Salvesta fail formaati ISO_XML_053 >
  Kas soovite asukohast id.swedbank.ee pärit üksuse statement.xml salvestada?
  Salvesta nimega >
  salvestage fail statement.xml oma arvutisse vajalikku asukohta.
 • SEB Pank     – Ärikliendi internetipank;
  (faili koostamine: Maksed/Päringud > Väljavõtted > Väljavõtte eksport > valige vajalik kuupäevade vahemik >
  väljavõtte formaat = “ISO väljavõte” > Eksport > Salvesta fail kvv.xml oma arvutisse)
 • E-Riigikassa;
 • Krediidipank – i-pank;
 • Danske (Sampo) – internetipank ;
  Valige internetipangas väljavõtte formaadiks ISO (xml), internetipank koostab väljavõttest kokkupakitud faili laiendiga zip, salvestage see oma arvutisse. Seejärel pakkige oma arvutis zip-fail lahti ja lahtipakitud xml-fail, (mille nimetus ebapraktiliselt pikk ning sisaldab kuupäevi) nimetage ümber, näiteks danske.xml .
 • LHV Pank
  Menüüst Varad ja Kohustused valige Konto väljavõte. Määrake väljavõtte kuupäevade vahemik ja vajutage nuppu “Salvesta” ja edasi XML.

Import tekstifailist:

 • Nordea Eesti – Multipank (import tekstifailist (12.02.2014 seisuga));
 • Nordea Eesti – Internetipank;
  (Import tekstifailist (12.02.2014 seisuga).
  Faili koostamine: avaleht > konto väljavõte > väljavõtte vorm > TH eksport > valige periood.)

Kui panga väljavõtte ajaperioodis ei ole käsitsi sisestatud RAPIDisse ühtki maksekorraldust, siis impordib programm ka kõik raha väljaminekud (nii panga teenustasud, kui ka maksekorraldused). Vajalik võimalus raamatupidamisteenuse osutajale, kus ettevõtte juhataja sisestab ise maksekorraldusi otse internetipanka ja sellisel juhul peaks raamatupidaja need uuesti käsitsi sisestama raamatupidamisprogrammi.

Maksekorralduste saatmine RAPIDist panga internetikeskkonda
Maksekorraldused koostatakse RAPIDis valides soovitud tasumata ostuarved. Seejärel saadetakse need panga internetikeskkonda raha ülekandmiseks. Toimib internetiteenustega:

 • Swedbank    – ärikliendi internetipank (xml-formaat), Telehansa.net, Telehansa 8 (PanBaltic)
 • SEB Pank     – U-Net Business (xml-formaat)
 • Krediidipank  – i-pank (xml-formaat)
 • Danskebank (Sampo) – internetipank (xml-formaat)
 • E-Riigikassa (xml-formaat)
 • Nordea Eesti – Multipank
 • Nordea Eesti – Internetipank (xml-formaat)