FINANTS november 2013

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Raha > Pank > uued ISO20022 failiformaadid > Vajalik täiendus SEPA-le üleminekuks ja eesti pankade internetiteenustega suhtlemiseks.
  • Sissetulekud: panga väljavõtte sisselugemine (import) toimib ka ISO20022 failiformaadist.
  • Maksekorraldused: maksete saatmine (eksport) internetipanka toimib ka ISO20022 failiformaadis. Vanad txt-formaadid jäävad RAPIDis ka toimima.
  • Seisuga 18.11.2013, toetab eesti internetipankadest ISO20022 failiformaate Swedbanga internetipank. Teised pangad lubavad täiendust lähiajal.
 • Raha > Pank = Swedbank > Sissetulekud > panga väljavõtte sissetoomine ISO20022 failist.
  (Ei saa importida jooksvat tänast väljavõtet, ainult varasemaid perioode, st saab importida ainult ‘ISO_XML_053’-tüüpi failist).
 • Riigiasutus, kelle arveldused toimuvad läbi riigikassa: riigikassa failiformaatidesse on lisatud IBAN, senise konto numbri asemel, ja selgituse tekst kuni 140 sümbolit.
 • Raha > Sissetulek > Dokument ekraanil > tabel Laekunud arved: kui raha laekumine seotud müügiarvega, siis topeltklikk müügiarve numbril avab arve eelvaate.
 • Ostuarve >
  • Lisa uus > Kinnita: lisatud kontroll, et ei saaks kinnitada arvet, kui ‘miinus’-kogusega rida algse partiiga sidumata. (Varem oli see kontroll ainult siis, kui varade häälestuses oli linnuke ‘Partiiarvestusel kauba tähis kohustuslik’.)
  • Lisa uus arve olemasoleva arve numbritega: kui vanal arvel oli ostuarve real põhivara, siis uue loomisel pannakse kogus 0-ks, rea summa jääb paika.
 • Päevaraamat >
  • kasutaja avab ekraanile varem sisestatud dokumendi, mille tüüp on ‘Nõude vähendamine’ või ‘Kohustuse vähendamine’: uus nupp Tühista seos arvega. Vajalik tegevus kui soovitakse varem lisatud dokumenti muuta või kustutada.
  • ekraanile kuvatakse dokumendid alates lukustamata majandusaasta algusest (varem alates 6 kuud lukustatud perioodi algusest). 
 • Artiklid > artikli kaart ekraanile > Tehingud > päring ekraanile: lisatud kokkuvõtted.
 • Müügiaruanded > Hankevajadus > aruanne ekraanile > lisatud väljatrüki võimalus ja täiendatud otsingu võimalusi.

Moodul E-ARVED täiendused

 • Müügiarve > Koosta e-arve:
  • Ostja registrinumber või isikukood on kohustuslik.
  • Kui ostja registrinumber puudub, pannakse selle asemele seotud kliendi registrinumber. Kui kumbagi pole, siis xml-i koostada ei saa.
  • Kui seotud klient olemas, siis salvestub eeltäidetud maksekorraldusele maksjaks seotud kliendi nimi (PaymentInfo).
  • Kreeditarvel ja ettemaksuga seotud arvel on tasutav summa null (PymentInfos Payable=NO).
  • Väiksemad täiendused seoses E-arvete impordiga Swedbanga internetipanka (kommunaalteenuste arved, jm).
 • Lisatud E-arvete edastuskanalid (Channelid Swedbanki järgi):
  RAPID ADMIN > Seaded > Müügiarved > E-arved.
 • Kliendid > kliendi kaart ekraanile > tööleht Pank ja Lepingud: otsekorralduse tunnuse asemel E-arve lõppkanal (so “postkontor”, kuhu klient soovib e-arvet saada).
 • Müügiarvete nimekirjas saab koostada E-arve faili mitme arvega.
  Põhjalikum info vajalike seadistuste ja faili koostamise kohta – küsige RAPIDi klienditoelt või lugege spikrist F1-nupu all.

 Moodul VARAD täiendused

 • Põhivara kartoteek > põhivara kaart ekraanile: lisatud väli ‘Projekt’. Vajalik võimalus kui soovitakse põhivara kulumit arvestada projekti kuludesse.
 • Põhivahendi kulumi arvestus: kui põhivahendi kaardile on lisatud projekt, siis kulumiarvestus paneb projekti kulumi lausendisse.
 • Aruanded >
  • Väljaminekute aruanne: lisatud veerud Projektid ja Isikud.
  • Inventuuri andmik Excelisse-> lisatud artikli lisaparameetrid 4,5,6.
 • Lao kartoteek > Ümberarvestus: täiendatud FIFO laoarvestusega toodete ümberarvestust. Varem võis tekkida probleem tagasiostu ostuarvete puhul, st miinuskogused ostuarvel.
 • Lao väljaminek > Lisa uus: kui operaator püüdis maha kanda toodet, mida laos polnud, tekkis viga; see nüüd parandatud.
 • Aruanded > uus aruanne ‘Ümberarvestuse teated’: logi operaatori poolt käivitatud ümberarvestuse protseduurist.

Moodul Tellimused täiendused

 • Pakkumised > dokument ekraanil: uus nupp ‘Genereeri pakkumisest arve’.
  Varem sai pakkumisest arvet koostada ainult tellimuste kaudu.
 • Tellimused/Pakkumised > dokument ekraanil: uus tööleht ‘Dokument väljastatud’: kuvatakse info dokumendi väljastamise kohta: millal, kes ja kas trükitud või meilitud.
 • Pakkumised > dokument ekraanil: uus väli ‘Kauba/Teenuse saaja’.

Moodul Jaemüük täiendused

 • RAPID JAEMÜÜK suhtleb otse pangaterminaliga: saadab automaatselt terminalile ostusumma,  salvestab terminali vastuse tehingu õnnestumise kohta ja väljastab terminali printerile kviitungi ostuinfoga.
  Jaemüük > Lisa uus tehing > Ostja tasub pangakaardiga > 
  1. programm saadab automaatselt tehingu summa kaardimakseterminalile;
  2. kaardimakseterminal teostab kaardimakse;
  3. kui kaardimakse õnnestus, loeb moodul JAEMÜÜK positiivse vastuse kaardimakseterminalilt ja salvestab selle RAPIDisse;
  4. moodul JAEMÜÜK trükib kaardimakseterminali printeriga tehingu kinnituseks arve-kviitungi müüdud toodete nimetuse, koguse ja hindadega.
  5. Toimimise eelduseks on interneti püsiühendusega Ingenico kaardimakseterminal ja kaardimaksete teenindamise leping Swedpangaga. Teised variandid tegemisel.
 • Jaemüük > Lisa uus tehing: Kui jaemüügi real summa nulliti, siis salvestamisel tuli viga, (alates 15.10.13 versioonist). Tehtud vea parandus peamoodulisse RAPID FINANTS (serveris jaemüügi salvestamise protseduur), mooduli JAEMÜÜK uuendamine pole vajalik.

Loe järgmist RAPIDi uudiskirja

Loe eelmist RAPID uudiskirja